Kto komu vládne? Kto koho oVLÁDA?

Pozerám sa na riadenie Sveta s nepochopením… nerozumiem už aj takej základnej veci, ako je vláda.

Všetky medzinárodné právne normy, no aj zdravý úsudok hovorí, že národ je ten, kto deleguje právo riadenia vybraným osobám, zvoleným v riadnych (dnes hovoríme v demokratických) voľbách). Je to kvôli tomu, aby sa mohla vytvoriť nejaká forma, nejaká konštrukcia všeobecne organizovaného spolunažívania, v ktorej všetci môžu existovať a harmonicky sa rozvíjať podľa nejakého poriadku, všeobecných ľudských noriem. V zameraní na správne a dobré ciele.

No táto funkcia je už plne zneužitá. Tí, ktorí v súčasnosti prišli k moci, nie len u nás ale po celom svete,  nepochopili, že moc nie je nadvláda. Nepochopili, že tí, čo ich zvolili, nie sú sluhovia. Národ nemôže hrať rolu sluhu. Národ predsa vybral spomedzi seba tých, ktorí majú harmonicky riadiť spoločnosť tak, aby prosperovala. Národ je ten, kto rozhoduje a vybraní jedinci majú čestne vykonávať svoju prácu.

A ako to funguje naozaj? Národom zvolení jedinci okrádajú národ o jeho majetok a práva. Najprv sa to robilo potichu, skryto, a dnes už úplne otvorene. Celé volebné obdobie je už akoby len o tom, ako sa čo najšikovnejšie obohatiť. Alebo máte pocit, že sa mýlim?

S úctou Milan
www.zijemevedome.sk