Ľudská Myseľ

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú neustále zasievané semená. Semenami sú názory, idey a pojmy. Zalejete semienko, myšlienku, a tá rastie. Slovo je ako semienko… a ľudská myseľ – tá je tak plodná!  Pamätáte, keď vám niekto niečo  povedal a vás sa to dotklo? Jeho slová ležali vo vašej mysli a klíčili tam veľmi dlhý čas? Určite áno, pozná to každý. Keď vidíme túto desivú moc slova, musíme si uvedomiť, aká veľká Sila vychádza z našich úst. Strach alebo pochybnosť zasiate do našej mysle vytvárajú nekonečné dráma udalostí. Slovo je ako kúzlo.

Slovom vyjadrujeme tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je Sila, je to Moc, ktorú máme k vyjadrovaniu a komunikácii, k premýšľaniu a teda aj k vytváraniu situácií v našom živote. Dokážeme hovoriť. Ktorí iní tvorovia na našej planéte to dokážu?