Mavro Orbini (1550 – 1614)

Opát a historik Mavro Orbini napísal „Historiografiu“ už v roku 1601. Tu je malý úryvok z nej:

„Ruský-Slovansko-Árijský národ je najstarší národ na zemi, z ktorého pochádzajú všetky ostatné národy. Impérium s odvahou svojich bojovníkov a najlepšími zbraňami na svete udržalo celý vesmír v harmónii a poriadku po tisíce rokov. Rusi-Slovano-Árijci vždy vlastnili celú Áziu, Afriku, Perziu, Egypt, Grécko, Macedónsko, Ilýriu, Moravu, krajinu Šlen, terajšiu Českú a Slovenskú republiku, Poľsko, všetky brehy Baltského mora, Taliansko a mnoho ďalších krajín a krajín. „

Mavra Orbiniho, ktorý hovorí a píše o Ruso-Slovano-Árijcoch pred viac ako 400 rokmi, nemôže dnes nikto obviňovať zo zaujatosti keď tvrdí, že „Rusko-Slovansko-Árijský ľudia sú najstarší ľudia na Zemi, z ktorých pochádzajú všetky ostatné národy“.

SlovѢni - VEĽKÁ TARTARIA Tento názov už sám osebe nie je... | Facebook

Mavro Orbini vo svojich dielach hovorí o šírení dobrej zvesti Slovanov, o dokonalosti slovanského písma, o dávnej histórii Čechov, Poliakov, Polabancov, Rusínov a najmä južných Slovanov. Orbini použil ako zdroje ruské kroniky, Callimachus, Cromer, Varshevitsky, Hayk, Dubravsky, ako aj byzantské, nemecké a benátske spisy.

Vo svojom diele citoval aj preklad srbskej kroniky z 12. storočia – Kronika kňaza Duklianina, ktorý sa týmto spôsobom stal dostupným pre všetkých historikov. Málokto však dnes informuje o týchto faktoch.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.