Miera našej Viery

Zmena je dôležitou súčasťou Života Človeka. Napriek tomu sa nás „niekto“ snaží udržať v medziach pravidelných každodenných návykových formách tzv. spoločenského života. Každý z nás to pozná. Každý z nás si to buď zažil, alebo zažíva až do tejto chvíle. Dostať sa do monotónneho každodenného stereotypu je ako zaspať. Nič sa nemení, vy iba ste a mnohí už ani neviete, či chcete, aby sa niečo zmenilo… lebo vás „niekto“ nastavil tak, že zmena je krok do neznáma a to znamená riziko. A to, ako žijete teraz, to už predsa len poznáte a nejak to už dožijete.

No z času na čas sa stane, že spoločnosť sa dostane do takej nepohodlnej situácie, že aj napriek spiacej a nič netušiacej – monotónne žijúcej vrstve obyvateľstva, je zmena nutná. A práve toho sme teraz súčasťou. Sme súčasťou globálnej, celoplanetárnej spoločenskej zmeny.

Čo to prinesie každému jednotlivcovi, to si určí každý jednotlivec sám. Ide o to, či uveril, že je zmena možná. Ak uveril, záleží ešte na tom, či je odhodlaný sa jej zúčastniť ako aktívny človek, alebo si počká, až prvé kroky urobia iní ľudia. Mnohí zmene neuveria, aj keď už bude plne reálna a javná v tomto svete. Niektorí sa zmene postavia na odpor. Niektorí zo strachu z neznáma a niektorí zo strachu, že prídu o niečo, čo v starom systéme mali zabezpečené. Reakcie sú vždy rôzne.

Jedno je však isté. Žijeme v období plnom zmien a to samo osebe spôsobuje zmenu smeru chodu spoločnosti. Či ste na zmenu pripravení, alebo nie, o tom rozhoduje MIERA VAŠEJ VIERY v Dobro, v Lásku, v seba samého, tiež miera vašej spolupatričnosti k vášmu Národu, čo mení vaše JA na MY. Preto treba začať niečo meniť aj v sebe samom…

Nikto z nás tu nie je sám. A preto nikto z nás nemusí byť na všetko sám. Spolupatričnosť k Národu bola a je hnacou Silou mnohých spoločenských zmien. Tá dôležitá, ktorá teraz pred nami stojí, je zbaviť sa parazitov a byť ako Národ sebestačný. Taká je naša úloha a ja verím, že miera našej viery je dostatočne silná, aby sa to stalo.


S úctou Milan