Moc nad ľuďmi.

Ľudia majú zvláštnu predstavu, že môžu ľuďom vládnuť. Nie, nechcem teraz písať o vláde, tá nie je objektom mojej Pozornosti. Všímam si, že ľudia si chcú vládnuť navzájom. Nie iba v prípadoch manipulácie a tyranie, ale aj tak… v dobrom.

Chceme jeden druhého presvedčiť o tom, že to, čo ja chcem, je dobré pre Teba.
Chceme jeden druhého presvedčiť, že ja viem, čo je pre Teba dobré.
Chceme mať právo rozhodovať o šťastí toho druhého.
Chceme vysvetliť človeku, ktorého milujeme, že máme právo rozhodnúť o jeho osude.
Chceme vyzerať ako jediní na svete, ktorí vedia, čo je Láska.

A čo chce človek, o ktorom tvrdíme, že ho milujeme? Vieme to? Zaujíma nás to? Alebo nám ide len o to, aby on chápal nás? … že to myslíme dobre!

Moc nad ľuďmi.
Áno, aj toto je moc nad ľuďmi.

S úctou Milan