Mozog je na Tvorenie, nie na spomienky.

Dokázalo sa, že ak si sadnete, zavriete oči a nacvičíte si nové správanie a premýšľate o novej voľbe, ktorú urobíte, inštalujete si do mozgu neurologický program, takže všetko vyzerá, že sa to už stalo. Takto pripravujete svoj mozog na budúcnosť.

Váš mozog je zvyčajne záznamom minulosti. Kto s tým vedome pracuje, v mozgu sa vytvára mapa vašej budúcnosti. A ak budete pokračovať v tejto práci, „nainštalujete si“ do mozgu nový softvér a pravdepodobne začnete rozmýšľať ako šťastný človek.

V tom nie je žiadna mágia, pretože si len inštalujete do mozgu nové Predstavy = programy. Pracuje so svojimi Predstavami čo najčastejšie, lebo práve Predstavy sú kľúčom k vedomému Tvoreniu vlastného Života.

Odpúšťajte. Odpúšťajte ľuďom nie ich skutky, ale odpúšťajte ľuďom ich príbehy. A uvidíte, že to celé začnete vnímať úplne inak. Odpustiť príbeh je ako vymazať ho zo svojej pamäte. Skúste to. Naučte sa to. Každý z nás veľakrát zlyhal. Preto ak odpúšťate, odpustite si celý príbeh. Vymažte ho a nahraďte ho novým ak chcete. Nech váš mozog buduje veci po novom. Nie ako mozog človeka, čo zlyhal, nie ako mozog človeka, čo ho trestá život. Váš mozog začne pracovať ako mozog šťastného človeka. ŠŤASTNÉHO ČLOVEKA.

Čím viac s tým budete na sebe pracovať, tým viac si vytvárate prepojenia v mozgu a tým viac materiálu máte k dispozícii na to, aby ste snívali. To zmení váš vnútorný stav. Stav bytia. Jednoducho VERTE, že ste schopní ZMENIŤ seba, svoje myslenie, svoje pocity a city, svoje konanie a tvorenie vlastného osobného sveta. Predstavujte si svoj nový svet, svoj nový život. Predstavujte si ho do detailu, aby mal váš mozog dostatok dát o tom, ČO CHCETE.