Mozog je na Tvorenie, nie na spomienky.

Dokázalo sa, že ak si sadnete, zavriete oči a nacvičíte si nové správanie a premýšľate o novej voľbe, ktorú urobíte, inštalujete si do mozgu neurologický program, takže všetko vyzerá, že sa to už stalo. Takto pripravujete svoj mozog na budúcnosť.

Váš mozog je zvyčajne záznamom minulosti. Kto s tým vedome pracuje, v mozgu sa vytvára mapa vašej budúcnosti. A ak pokračujete v tejto práci, „nainštalujete si“ do mozgu nový softvér a s veľkou pravdepodobnosťou začnete rozmýšľať ako šťastný človek.

Ide len o zmenu prístupu k vlastným myšlienkam. Vedomou zmenou Predstáv si len inštalujete do mozgu nové Predstavy = programy. A program potom pracuje inak, ako ten starý. Čím krajšie predstavy, tým krajší život, pretože pracujete na myšlienkach, ktoré spôsobujú pocity radosti a šťastia. Pracujte so svojimi Predstavami čo najčastejšie, lebo práve Predstavy sú kľúčom k vedomému Tvoreniu vlastného Života.

Odpúšťajte.
Odpúšťajte ľuďom nie ich skutky, ale odpúšťajte ľuďom ich príbehy. A uvidíte, že to celé začnete vnímať úplne inak. Ľudský príbeh je v podstate príbeh o jeho programe, na základe ktorého daný človek žije Život. A ak mu príbeh neodpustíme, stáva sa súčasťou nášho programu. Toto je kľúčové!
Odpustiť príbeh je ako vymazať ho zo svojej pamäte. Skúste to. Naučte sa to. Každý z nás veľakrát zlyhal. Preto ak odpúšťate, odpustite si celý príbeh. Vymažte ho a nahraďte ho novým ak chcete. Nech váš mozog buduje veci po novom. Nie ako mozog človeka, čo zlyhal, nie ako mozog človeka, čo ho trestá život. Váš mozog začne pracovať ako mozog šťastného človeka. ŠŤASTNÉHO ČLOVEKA.

Čím viac s tým budete na sebe pracovať, tým viac si vytvárate prepojenia v mozgu a tým viac materiálu máte k dispozícii na to, aby ste snívali. To zmení váš vnútorný stav. Stav bytia. Jednoducho VERTE, že ste schopní ZMENIŤ seba, svoje myslenie, svoje pocity a city, svoje konanie a tvorenie vlastného osobného sveta. Predstavujte si svoj nový svet, svoj nový život. Predstavujte si ho do detailu, aby mal váš mozog dostatok dát o tom, ČO CHCETE.