Múdrosť číňana.

Raz sa novinári spýtali Jackie Chana:
„Jackie povedzte nám, ste spokojný so svojím životom?“
A on im na to odpovedal:

„Viete, raz som počul veľmi múdre slová:
Tvoja tvrdá práca je snom každého nezamestnaného.
Tvoje neposlušné dieťa je snom každého bezdetného.
Tvoj malý dom je snom každého bezdomovca.
Tvoj malý kapitál je snom každého dlžníka.
Tvoje jedlo je snom každého hladujúceho.
Tvoje zdravie je snom každého pacienta s nevyliečiteľnou chorobou.
Tvoj pokoj v duši, tvoj pokojný spánok je snom každého nepokojného človeka.

Človek by si preto mal vážiť všetko, čo má.
Nikto predsa nevie, čo s ním bude zajtra.“