Múdrosť sa čerpá z ľudí

Stačí sa múdrosti otvoriť. Otvoriť sa spôsobu komunikácie, rozhodovania a konania v múdrosti. Nehľadajte ju mimo seba. Hľadajte ju vo svojom Živote. Pozorujte ju vo vašej komunikácii, či je tam. Všímajte si ju vo vašich rozhodnutiach, či je s vami. Privolajte ju k sebe vo svojom konaní, aby naplnila vašu myseľ, lebo cez myseľ konáte… ak myslíte.
Dovoľte si prežívať ju. Keď príde, hneď viete, že je to Ona. Bytosť Múdrosť. Odhalí vám vždy inú zo svojich podôb. Vtedy ju zachyťte svojou schopnosťou PRECIŤOVAŤ. Zachyťte a precíťte. Dovoľte si ponechať si ju v srdci, v mysli a následne v rozhodnutí a konaní.

Dnes som zachytil Múdrosť. A precítil. Vošla do mojej mysle a rozkvitla ako púpava. Dovolím jej rásť, nech obohatí moje ciele svojou snahou rásť v mojom živote. Ako púpava, ktorá rozkvitá, aby sa stala malým odkazom Slnka na lúke, kde je takých slniečok na tisíce. Dozrejme, všetci, ktorým svitá, ktorí vnímajú a chápu. Dovoľme múdrosti, aby v nás zrela, aby sa v nás ako púpava, premenila na tisíce semienok, ktoré sa rozletia do Sveta a obohatia ďalšie a ďalšie mysle prebudených ľudí túžiacich Žiť. Nie prežívať a čakať, ale ŽIŤ, KONAŤ A BUDOVAŤ naše Životy.

Múdrosť sa čerpá z ľudí. Vypnite správy, vypnite televízory. Rozprávajte sa medzi sebou o tom, čo cítite, po čom túžite a žite. V múdrosti, láske a porozumení. Vo vlastnom znení vlastného Života.

Prajem vám to všetkým.
S úctou
Milan