My a Slovensko

Dejú sa veci. Sami to vidíte. Sú tu sily, ktoré nám chcú odobrať spolupatričnosť k Rodu a národu, no sú tu aj Sily, ktoré nás k Rodu a národu prinavracajú. Všetko sa zrýchľuje… všetci pritvrdzujú… sú ochotní urobiť čokoľvek, aby ovládli, čo nie je ich… a od nás chcú, aby sme sa rozhodli. Súhlas potrebujú! A je vidieť, že je im jedno, k čomu. Je tu už toľko tém, ktoré nás odvádzajú od podstaty… čo je tou Podstatou? ŠŤASTNÝ PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT.

No My riešime množstvo NE-podstatných tém… našu myseľ naplnili Strachom a teraz nás chcú ochrániť. A odstrániť tých, čo majú iný názor. Mnohí súhlasia s touto víziou a mnohí nie. A teraz je rad na nerozhodnutých. Tí nerozhodnutí majú čím ďalej, tým väčší chaos. Volajú to tlak. Vraj sa na nich vyvíja tlak. No je to len ČAS ROZHODNÚŤ SA.

Nastal čas sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, čo chceme s našim Slovenskom urobiť. Či ho odovzdať iným národom, aby nás spravovali, alebo si ho začneme spravovať sami. Vy rozhodnutí, či už pre jednu, alebo druhú alternatívu, už viete, čo chcete. Teraz sa ešte potrebujete rozhodnúť aj vy – NEROZHODNUTÍ.

Rozhodnite sa srdcom

s úctou milan