My a Slovensko

Dejú sa veci. Veď to sami vidíte. Sú tu sily, ktoré nám chcú odobrať spolupatričnosť k Rodu a národu, no sú tu aj Sily, ktoré nás k Rodu a národu prinavracajú. Všetko sa zrýchľuje… všetci pritvrdzujú… a tí nerozhodnutí majú čím ďalej, tým väčší chaos. Volajú to tlak. Vraj sa na nich vyvíja enormný tlak.

Vidím to tak, že nastal čas sa rozhodnúť. Rozhodnúť sa, čo chceme s našim Slovenskom urobiť. Či ho odovzdať iným národom, aby nás spravovali, alebo si ho začneme spravovať sami. Vy rozhodnutí, či už pre jednu, alebo druhú alternatívu, už viete, čo chcete. Teraz sa ešte potrebujete rozhodnúť aj vy – nerozhodnutí.

Rozhodnite sa srdcom

s úctou milan