Nájdete to medzi ľuďmi

Medzi ľuďmi je veľa takých, ktorí mediálne informačné toky vnímajú iba okrajovo. Neriadia sa nimi. Preto možno občas vyzerajú divne. Lenže to, čo je na nich divné, je len to, že nesledujú každodenné správy a nevedia čo vedia všetci. No čo je to, čo vedia všetci? A kto je to všetci? Tí, ktorí žijú pod vplyvom klamných správ a ešte klamnejších politických hier?

Komu patríte vy? Politickým hrám, alebo svojmu VLASTNÉMU ŽIVOTU? Čo chcete vo svojom Živote dosiahnuť? Kto vám v tom môže pomôcť? Ak viete kto, spojte sa s ním. Tam dávajte svoju Pozornosť. Tam venujte svoj Čas. Lebo to, čomu venujete svoj Čas a Pozornosť, tým napĺňate svoj vlastný Život.

Ak chcete poznať Pravdu, ak chcete dosahovať svoje ciele, vypnite správy, vypnite televízory, prestaňte sledovať médiá, ktoré sa vás pokúšajú nasmerovať a rozprávajte sa medzi sebou o tom, čo cítite, po čom túžite a žite to. Medzi ľuďmi nájdete tých, ktorí s vami súznia a sú podobne naladení. Medzi ľuďmi nájdete tých, ktorí vám porozumejú, pomôžu a stanú sa priateľmi.

Medzi ľuďmi nájdete všetko, čo potrebujete. Nie v toku informačných poloprávd. Medzi ľuďmi. Vo vzťahoch v múdrosti, láske a porozumení. Vo vlastnom znení vlastného Života. Je veľa ľudí, ktorí sú podobne naladení ako vy. Bez komunikácie a pohybu medzi ľuďmi ich však nikdy nespoznáte. A tak odkázaní na nasmerovanie, sa necháte nasmerovať. Otázkou je KAM ?

S úctou
Milan