O RODE.

Sme rodáci. Slovom rodák označujeme toho, kto pochádza z nášho rodu. Slovo ROD malo v minulosti obrovský význam. Ctilo sa všetko, čo bolo z RODu. Celá spoločnosť stála na tom, že ROD bol záštitou, aj Silou každého jednotlivca. V minulosti na našom území žili silné RODy. Stačí sa trošku zaujímať o dejiny a zistíte veľmi zaujímavé fakty o tom, kto vlastne sme. Zaujímajte sa o to… posilní to vašu sebadôveru. Sme viac, než si v tomto stave, aký tu teraz vládne, dokážete predstaviť. Politizovať sa však neoplatí. Nech sa každý vysporiada so svojim vlastným svedomím sám.

Chcem upriamiť pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.
naRODenie – zROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.
pôROD – brána nášho zRODu, ktorou každá živá bytosť musí prejsť. PôROD, ktorý každá matka dôverne pozná… chvíle bolesti a vzápätí radosti, keď si svoje naRODené dieťa pritúli k svojmu telu.
Tak sa stávame RODičmi, aby sme sa postarali o naše naRODené deti. RODičia sú pre deti prvým vzorom, od ktorých sa učia prvé svetské znalosti. Dieťa dostane svoje RODné meno, RODný list a spoznáva svoju RODinu.
RODina, základný článok RODu, aj celého náRODa. V RODine máme svojich RODných bratov, RODné sestry, aj starých RODičov, či praRODičov. Kto chce skúmať svoj RODokmeň, dozvie sa o svojom RODe ďaleko viac informácií.
Nech už naše RODiny žijú kdekoľvek, všade kde sa nachádza náš ROD, všade tam pri RODe, sme v príRODe. Zvyčajne sa v príRODe všetci cítime dobre. Ako znovuzRODení. V prírode všetko rastie samo, no ak chceme, aby sa nám niečo cielene uRODilo, tak sa dopracujeme k úRODe. Všetko je to priRODzené…

Vážte si ROD v každom slove, aj v každom vzťahu.
Všetci sme RODáci nášho RODu.

S úctou Milan