O šťastí, či o peniazoch?

Žijeme v systéme peňazí. Tak sme sa narodili, do takého sveta. No Človek nie je finančná bytosť. Človek je bytosť duchovná.

Vyzerá to tak, že sa na finančnú bytosť transformuje… v poslednom období klesla zo svojej duchovnej úrovne na finančnú. Myslí si, že šťastie je závislé od množstva peňazí. Lenže keď si to myslí, keď tomu človek uveril, odovzdáva svoju životnú energiu peniazom a už si nevie prestaviť, že by to mohlo byť aj inak. A tak sa peniaze stali hodnotou všetkého. Nie iba vecí, ale aj služieb, času, dokonca aj toho, čo je v prírode úplne zadarmo, sme ohodnotili peniazmi.

Výsledkom toho je pocit, že keď peniaze nie sú, znamená to chudobu, nešťastie, nedostatok všetkého. Keď peniaze sú, znamená to bohatstvo, šťastie, hojnosť všetkého, dokonca aj lásky. Zrazu ľudská životná energia živí energiu peňazí a energia peňazí živí ľudí. Čo to znamená?

Znamená to, že už nie Boh, ani Príroda, ani Voda, Vzduch, či Slnečné lúče… ani vnútorný pocit, Pokoj, Láska… nič z toho už nie je podstatné natoľko, aby sme to dokázali postaviť nad dôležitosť peňazí. A tak nám vzali peniaze šťastie. A keď peniaze získame, cítime, že máme šťastie… späť.

Absurdné ? Možno v dobe, keď peniaze neboli…

S úctou Milan