O uvedomení Slov

Tak málo ľudí si dnes uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami. Svojimi Slovami.
A možno si to v súčasnosti nevie uvedomiť nikto.

Sme vytrhnutí z tohto Poznania. Tára sa tu dve na tri. A na všetkých spoločenských úrovniach, nie iba na tých najvyšších. Aj medzi bežnými ľuďmi, aj medzi priateľmi, aj v Rodine, aj v kostoloch, na úradoch, všade. Sme vytrhnutí z Poznania, ktoré hovorí o dôležitosti usporiadania Slov v reči, o výbere správnych Slov, o tom, že Slovo je nie len Nositeľom myšlienky a obrazu ňou tvoreného, ale aj nástrojom Tvorcu Samotného.

Dnes si tak málo ľudí uvedomuje, čo spôsobuje svojimi rečami… ak vôbec niekto.


S úctou Milan