Oporné body Vedomia.

Treba obrátiť pozornosť na oporné body vedomia. Na Pravdivé Znanie. Na vlastné Vedomie. Človek by mal chápať, mal by vedieť, že nemá len Vedomie. Má ešte podvedomie, nadvedomie, vyššie Vedomie a Uvedomenie (Osoznanie). To je „O“ – to je večná, nekonečná sféra. Slovo nekonečný (bezkonečnyj) znamená „bez koncov“. Kruh je tiež nekonečnosť. Je to jedna z jej častí, jeden z meridiánov sfér. Všetko je to sféra. Sféra je večná. Večnosť… je ťažké si predstaviť večnosť. A ako si predstaviť dve večnosti? Alebo veľa večností? Alebo nekonečné množstvo večností? Ako to všetko teda je?

Sféra je vo sfére, tak ako kvet života…  treba si to naštudovať… v ňom sa rysujú všetky runy, všetky energie, všetky tvorenia. Preto je veľmi dôležité zamýšľať sa nad týmito momentami. Pre niekoho to môžu byť bájky. Hlavne pre tých, ktorých vedomie sa nachádza v realite tohto elektronického parazitického programu. Sú dokonca schopní v ňom žiť. Vytvoriť si v ňom svoj život. Niektorí sú za to špeciálne platení… za tvorenie virtuálneho sveta. Aby zlákal ľudské duše. No nie je to skutočný svet. Iba nástroj. A tak by to malo zostať. Lenže niektorí sa snažia vytvoriť virtuálny svet a napojiť naň ľudské životy, ľudské duše. Vytvoriť závislosť na virtuálnom svete, na virtuálnych bytostiach. Na komunikácii s nimi, na vytváraní vzťahu s nimi. Idú tým proti Svetlu. Uvrhujú takto do nevedomia veľa Božích Detí.

Všetko treba robiť jednoducho. Od jednoduchých činností, až po špecializované a odborné činnosti. Všetko sa snažte robiť v jednoduchosti. Čo najľahšie, najjednoduhšie. Iba vtedy nájdete správny smer a správnu formu vašej činnosti. Iba tak nadobudnete normálny ľudský, našimi prarodičmi daný pocit. Tento pocit je veľmi dôležitý a nikdy by ho nemal nikto stratiť, a to je Pocit Poznania. Ten vzniká z pocitu spokojnosti a šťastia z Tvorenia v ľahkosti. A kedy sa tvorí s ľahkosťou a jednoducho? Keď to Čovek robí s Láskou.


His Majesty Alexander