Pamätajte si:

Pamätajte si,
žite v súlade s prírodou,
v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.
Vždy konajte v súlade s Vedomím a Svedomím.
Nechajte ľudí žiť v slobode, nikoho si nepodmaňujte.
Učte ľudí to, čo viete, no nepoučujte ich.
Nikoho nepresviedčajte o svojej pravde.
Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia.
Ak vás však požiadajú o pomoc, pomôžte.
Narodili sme sa ako slobodní Človekovia,
preto spolunažívajme v Dobrých úmysloch.
Nepošvrňujte sa zlými skutkami
neškoďte svojmu susedovi,
nikoho nesúďte. My nie sme sudcovia.

Pracujte na sebe.
Pomáhajte si navzájom.
Očisťujte sa od zlých návykov.
Nepodliehajte zlým programom.
Majte otvorenú myseľ a oči,
aby ste odhalili úskoky tých,
ktorí chcú žiť z vašej práce.
Parazitov nepodporujte.
Žite čestne a buďte hrdí na to, Kto ste.
Každý z vás je výnimočný,
ako Celok sme nepodmaniteľní.