Pasca

… je v pasci.
Už to necíti.
Dajú mu jedlo
on sa nasýti.
Dajú mu vodu
on sa napije.
Necíti
že už nežije.
Už len Je…

bez snov
bez slov

bez chuti.
Bál sa, či sa nezrúti
jeho svet.

A už ho niet…

… a svoje dlane
tak nečakane
nevie použiť.
Vie už len jesť
a piť
a žiť (?)


Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©