PEVNÉ BODY.

Je veľmi dôležité určovať si v živote pevné body. A to nie len vo fyzickom svete. Aj vo svete Ducha, vo Vedomí, v Mysli, v Srdci. Vo svete Vedomia je všetko jednoduché. Svet vedomia je kúzelník, on tvorí všetko aj v Javnom svete. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch, Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň viery. Ak Človek vieRa (ak verí), ak dôveruje tomu, čo VIE, preňho obmedzenia v podstate neexistujú. Čím menej dôveruje, tým viac obmedzení vníma. To je prejav slabej dôvery v RA, vo Vedanie RA, vo VieRa.

Jeden z najdôležitejších záchytných bodov je VieRa a dôVeRa. Je dôležité používať svoju Vieru a dôveru. Je dôležité VEDIEŤ ich používať a chápať ich. A na to je potrebné chápať aj to, ako je skonštruovaný samotný ČeloVek, Človek.
Človek je oveľa viac, než nejaká biologická bytosť. Človek je predovšetkým to, čo sa nachádza za Čelom a za ním sa nachádza – Razum.
Vek, to znamená zozbierané správne historické skutočnosti, minimálne 1000 ročné. Čelo dané na Vek, na 1000 rokov.
Taký Človek žije zo skúseností Predkov, z múdrosti svojho Rodu, pozná čo je správne, skúma Pravdivosť diania, udržiava sa v Harmónii a Tvorí svojimi skutkami Dobro pre seba, svoju Rodinu a tých, ktorí tu prídu po ňom. Taký Človek žije z Múdrosti svojich Predkov a zachováva ju pre svojich potomkov. 1000 ročné znalosti a skúsenosti (Áno, tak sa kedysi žilo!) stačili ľuďom na to, aby svoje Vedomie dvíhali stale vyššie. Takto sa dostávali na rôzne úrovne a získavali schopnosti, ktoré by sme dnes mohli nazvať iba jediným slovom – nadprirodzené. Lenže pre nich to bolo úplne prirodzené.

Je dôležité určovať si v živote pevné body. Ak chcem byť skutočným Vedomým Človekom – ČeloVekom, ktorý vedome žije a zachytáva v prúde Večnosti to, čo práve tu a teraz potrebuje, je potrebné sa predovšetkým zastaviť a uvedomiť si, čo je dôležité. Čo je dôležité pre mňa, ako Človeka? Ak to urobíte, prídete na to, že je to HARMÓNIA, LÁSKA A RADOSŤ. To sú ukazovatele, to sú tie pevné body, na ktorých záleží. Ak vo vašom živote niečo z toho chýba, vaša činnosť potrebuje zmenu. Je treba niečo zmeniť a žiť tak, aby sme boli v Harmónii, v Láske a bolo nám Dobre. Lebo kto sa Dobre cíti, koná Dobro. Koná tak, že sa ľudia okolo neho cítia Dobre. A to sa dá, len ak ste v Harmónii. V Láske ju dosiahnete ľahko. Všetko so všetkým súvisí… je to hra. A výsledok tejto Hry zvanej Život, keď žijete Harmóniu, Lásku a Dobro, je ZDRAVIE.

Svet Vedomia je kúzelník, on tvorí všetko aj v Javnom svete. Je to jeden z hlavných pevných bodov. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň viery. Ak Človek vieRa, ak dôveruje tomu, čo VIE, preňho obmedzenia v podstate neexistujú…


žijeme vedome ?