Pevnosť Manjarabad.

Tipu Sultan, veľký odporca britskej civilizácie, nariadil v roku 1785 postaviť pevnosť Manjarabad na vrchole hory, ktorá stojí na ceste Mangalore-Bangalore, čo bola pravdepodobná prístupová cesta pre sústredený britský útok. Pevnosť bola dokončená v roku 1792. Pevnosť bola navrhnutá ako strážna veža a sklad pre vojenský arzenál. Každý bod osemcípej hviezdy má strážnu vežu.

A Fort in the Mist: Tipu Sultan's Manjarabad

Pevnosť Manjarabad zaberá celý vrchol hory, takže cesta cez horu je prakticky neprístupná. Prejsť horou sa dalo iba cez hlavnú bránu pevnosti. Názov pevnosti údajne pochádza zo skutočnosti, že jej vrchol hory bol často zahalený hmlou, ktorá je v miestnom jazyku Kanjada známa ako manju.

Angličania prevzali kontrolu nad pevnosťou Manjarabad krátko po páde Seringapatamu a údajne „zničili jeho časť“. Jednou z legiend pevnosti je, že mala tunel vedúci až k Seringapatamu.

Manjarabad "Star' Fort India #backpacker #travel #backpacking #ttot #tent  #traveling https://bit.ly/2UrgRPV | Star fort, Star fortress, Fort

Obliehanie Seringapatamu (5. Apríla – 4. Mája 1799) bola konečnou konfrontáciou medzi Bristskou východoázijskou spoločnosťou a Kráľovstvom Mysore. Briti so spojencami Nizam z Hyderabadu a Maratha, dosiahli rozhodné víťazstvo po porušení múrov pevnosti pri Seringapatam a vtrhli do citadely. Tipu sultán Mysoreov vládca bol pri tejto akcii zabitý. Briti obnovili Wodeyar dynastie na trón po víťazstve, ale udržala si nepriamu kontrolu nad kráľovstvom. Vedúcim britských jednotiek bol generálmajor David Baird.


ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.