Pod kontrolou…

Verím, že Noam Chomsky presne vie, čo hovorí. A myslím si, že veľa ľudí nemá ani poňatie o tom, že nemá poňatie. Ľudia nevedia o tom, že nemajú ani potuchy o tom, že nevedia… že nevedia, čo sa deje teraz na geopolitickej úrovni, že nevedia kto riadi politikov, že nevedia ako funguje tento náš ľudský svet, že nevedia ani to, akú úlohu v tom všetkom zohrávajú. A nie že nevedia. Ľudia ani netušia, že to nevedia.

Nie sme analytici, sme obyčajní ľudia. Chápem, že sa nám ťažko, alebo vôbec nedarí vyhodnotiť to, čo vidíme v hlavnoprúdových médiách. No jedno viem. Viem to preto, lebo je to moja osobná životná skúsenosť:

Tí z nás, ktorí nesledujú hlavnoprúdové médiá, vyhodnocujú všetko úplne inak. Vedia sa zariadiť tak, aby žili pokojne, vedia pokojne reagovať, vedia byť nad vecou. Chápu aj tých, ktorí sú v Programe hlavného prúdu. S odstupom to sledujú a vidia, že ich cestou je mať odstup. Lebo tam – v dave sa deje niečo, čo tí ľudia už nemajú pod kontrolou. A dokonca ani netušia, že ich má pod kontrolou niekto iný…


S úctou Milan