Podľa vašej viery…

Viera. Tak často používané slovo. Pozorujem ľudí, ako používajú slová a práve pri slove „viera“ sa vždy zamyslím… ľudia hovoria o tom, že majú vieru, ale mám skôr pocit, že LEN hovoria o tom, že by ju mať chceli.

Naše skutky, naše konanie hovorí o tom, Čomu verím, KOMU verím, V ČO verím. Bez ohľadu na naše slová, skutky nás prezrádzajú. Vnímam to tak, že sme z tvorivého nástroja, ktorým SLOVO je, urobili zo slov masku. Konáme, no popri tom slovami maskujeme dôvod nášho konania…

Viera… kto z vás ju skúma? Kto z vás naozaj skúma to, čomu veríte? Kto z vás skúma ľudí, ktorým veríte? Prijať niečo za svoju pravdu bez toho, aby som si to overil, je prijatie do svojho osudu práve to, čo som prijali za svoje. Do svojho Osudu! Všetko, čo prijímam za svoju Pravdu, ovplyvňuje môj Osud – vývoj môjho Života. A tak je to s každým z vás, ktorí čítate tieto riadky. Buďte pozorní… buďte obozretní. Všetko čomu veríte, vás ovplyvňuje. Podľa vašej viery…

Je to hlboká téma. To nie je na letmé zamyslenie sa. Možno sa o tom niekedy porozprávame z očí do očí. Kým ten čas príde, strážte si svoj Osud, aby doň nevniklo niečo, čo sa tvári ako pravda. Verte si, že viete odhaliť lož a poznať Pravdu. Je to veľmi dôležité. Zvlášť v týchto časoch…

S úctou Milan