Podobnosť čiste náhodná…

Skupina vedcov umiestnila 5 opíc do klietky v ktorej stál uprostred rebrík na ktorého vrchole boli banány.
Vždy, keď niektorá opica liezla na rebrík, vedci poliali ostatné opice studenou vodou. Po nejakej dobe ostatné opice vždy zbili tú, ktorá sa snažila vliezť na rebrík. Po nejakom čase sa aj cez veľké pokušenie žiadna opica neopovážila vliezť na rebrík.

Potom sa vedci rozhodli jednu z opíc nahradiť inou. Prvou vecou, ​​ktorú nová opica urobila bolo, že sa pokúsila vyliezť na rebrík. Ostatné opice ju hneď začali biť. Po niekoľkých bitkách sa nový člen naučil neliezť na rebrík, aj keď nikdy nepochopil prečo. Potom bola nahradená druhá opica a všetko sa opakovalo. Aj prvá nahradená opica, rovnako ako ostatné, bila druhú nahradenú opicu. Po postupnej výmene tretej i ďalšej opice sa všetko (bitie) opakovalo. Tak bola nahradená aj posledná piata opica.

Zostala skupina piatich opíc, ktoré nikdy nedostali studenú sprchu, ale napriek tomu pokračovali v bití každej opice, ktorá sa pokúsila vyliezť na rebrík. Keby bolo možné opýtať sa opíc, prečo bijú opicu, ktorá sa pokúsi vyliezť na rebrík… stavím sa s vami, že odpoveď by bola:
„Neviem – ale vždy to tak bolo. Po rebríku sa jednoducho nelezie.“


Nepripomína Vám to niečo… ?
Podobnosť čiste náhodná…