Pokus s krysami.

V roku 1950 bola na Harwarde vykonaná dosť brutálna štúdia. Dr. Curt Richter umiestnil krysy do bazénu s vodou, aby vyskúšal, ako dlho dokážu vo vode plávať. Zhruba po 15 minútach plávania by to krysy vzdali, lenže pokus spočíval v niečom inom.

Tesne pred uplynutím 15 minút a pred totálnym vyčerpaním, výskumníci krysy rýchlo vytiahli z vody, vysušili ich, nechali ich pár minút oddýchnuť a hodili ich naspäť do bazéna. Otázkou bolo, ako dlho vydržia plávať teraz. Pred pár minútami plávali cca 15 minút až do úplného vyčerpania. Ako dlho vydržali krysy plávať v druhom kole pokusu? Tiež 15 min? Alebo 10 min? 5 min? Nie. Bolo to 60 hodín! Presne tak, celých 60 hodín plávania!

Záver z toho bol vyvodený taký, že krysy to vydržali preto, lebo VERILI, že nakoniec budú zachránené. Táto ich VIERA posunula možnosti ich tela až tak ďaleko! To, čo bolo počas prvého kola nemožné, sa stalo po jednej skúsenosti reálne.

Ak teda nádej môže spôsobiť, že vyčerpané krysy plávajú tak dlho, čo spôsobuje nádej a viera u človeka? Ak naozaj veríte, hranice vašich schopnosti sa posúvajú tak ďaleko, ako vám to dovoľuje VAŠA VIERA.

Ste schopní ďaleko viac, než si myslíte. Stačí zapojiť vieru…ZDROJ: https://fakta.today/svet/13561-behem-desive-studie-na-harvardu-dr-kurt-richter-umistil-krysy-do-vody-v-bazenu-vira-krys-ve-spasu-dokazala-zazrak-a-potvrdila-remarqueova-slova