Poznanie


Nik neodhalí
čo sa skrýva v človeku.

Ani hviezdy
svoju pravdu odvekú
neodkryjú.

Darmo človek verí
v svoju silu
v svoju múdrosť
v svoje schopnosti
darmo verí
že sa všetky múdrosti
a pravdy
pred ním odhalia.

Lesy púšte pohoria
voda vzduch i zem
svetlo tma aj tieň
človek duša duch
planetárny kruh
náboženstvo viera
známa čierna diera…

Človek sa veľmi snaží
všetko pochopiť.
No zdá sa
že Niekto Väčší stráži
a drží v rukách niť
ktorú len po troškách
posúva človeku
aby tak pravdu odvekú
ochránil pred zradou.

Kým jeden trpí hladom
a druhý prejedá sa
kým jeden trpí zimou
a druhý ohrieva sa
kým jeden kráča hrdo
a druhý v ponížení
kým každý Človek
svoje vnútro nepremení

bude sa skrývať
Pravda odveká
aby si hrdá
múdrosť človeka
otesala hrany.

A možno raz
Pravdy brány
otvoria sa
aby odhalili

čo pred nami
Kto a prečo skryli.


Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©