Pozornosť – Čas – Život

Žijete vedome? Naozaj máte pocit, že vedome prežívate to, čo žijete? Ja viem, že vnútorný svet je každého intímnou záležitosťou. Lenže ak by každý vedel, že náš vnútorný svet sa prejavuje v javnom svete, dával by si každý extra pozor na to, čo vo svojom vnútri vyživuje. Pretože to, čo živíme svojimi myšlienkami, svojou Pozornosťou, čomu odovzdávame svoj vlastný Život už len tým, že tomu dávame svoj vlastný Čas, to všetko sa prejavuje v našom Živote. A potom, keď sa to prejaví, sa čudujeme, že je to tu.

To, čo teraz napíšem, možno mnohí vnútorne neprijmete. Je to váš uhol pohľadu, cez ktorý posudzujete to, čo k vám prichádza. No chcem vám odovzdať posolstvo. Venujte sa svojmu Životu na úrovni myšlienok, na úrovni pozornosti a na úrovni slov. Vedome zachytávajte to, na čo myslíte, nad čím uvažujete, čomu vo svojej mysli dávate priestor. Váš Priestor. Je to to, čo vo svojom Živote naozaj chcete mať? Ak nie, nájdite si na premýšľanie inú tému.

Je to, čomu pravidelne venujete svoju Pozornosť, to, čo si chcete zachovať, alebo vytvoriť vo svojom Živote? Naozaj zameriavate svoju Pozornosť na veci, ktoré vás obohacujú, ktoré vás robia šťastným, ktoré milujete? Ak nie, zastavte to. A objavte to, čo vás obohacuje, čo vás robí šťastným. Objavte to, čo naozaj milujete. Tomu venujte svoju Pozornosť.

Cez Pozornosť dávate hodnotu svojmu Času. Váš Čas je váš Život. Akú hodnotu má váš Život, záleží od toho, čomu venujete svoj Čas. Život plynie v čase. Život každého jedného z nás. Podľa toho, čomu venujeme svoju pozornosť, dávame hodnotu svojmu Životu. To nás potom napĺňa citmi a pocitmi. Sme to my sami, kto si to vie v sebe nastaviť. A v podstate aj nastavuje, či už vedome, alebo nevedome. Nie je potrebné očakávať od iných, že v nás nastavia dobré pocity. Je to naše vnútro, náš vnútorný svet. Naše pocity… Je to naša Láska, ktorú tak veľmi chce každý cítiť. Hľadať ju vonku a obviňovať ľudí vonku za to, že ju nemáme, je zúfalý omyl.

Myslite tak, aby ste sa cítili príjemne. Pozorujte to, čo sa vám páči, čo vo vás prebúdza príjemné pocity. Takto strávený Čas vás naplní pokojom a láskou a to vám nastaví myslenie aj Pozornosť. Je to uzavretý kruh. Kruh, ktorý si každý z nás tvorí Sám.
Tak tvorme vedome.

S úctou Milan