Prebúdzajúca sa Múdrosť Predkov

Pred tisíckami rokov mali naši predkovia veľké Poznanie o štruktúre Vesmíru – makrokozmos a o štruktúre Človeka – mikrokozmos. Poznali a rozumeli ich vzájomnému prepojeniu a vzťahu. Vedeli, že vzťahy človeka s blízkymi, príbuznými, vzdialenejšími, s celým ľudstvom, prírodou, zemou, nebesami, slnkom a vesmírom sú podstatnou súčasťou ľudského bytia.

STAROVERCI (2/3) | Atlara's Blog

Toto Poznanie bolo nesené a stále je prenášané k ľudstvu Veľkými Učiteľmi všetkých národov a čias. Je prekvapujúce, že múdrosť, ktorú prenášajú, sa dá odhaliť uvedomením si významu spomínaných vzťahov a taktiež uvedomením si významov slov Veľkého jazyka. Nehovoríme o žiadnom zo súčasných jazykov, ale o prajazyku, z ktorého vyrástli indoeurópske jazyky. A nielen tie. Ako sa stalo, že jednotný jazyk ľudstva bol rozdelený na veľa iných? Môžeme hovoriť o prirodzenom procese rozdelenia národov, ktoré sa rozširovali a usadzovali na planéte Zem….. Možno je to tak….. Za vonkajškom je však vždy vnútorné…

Zničenie Veľkej Tartárie - Som Slovan

Možno si spomenúť na podobenstvo o stavbe babylonskej veže, keď sa ľudia vydali na cestu do neba, aby postavili hmotné „schodisko do neba“ … Všemohúci ich zastavil. Zastavil ich znemožnením vzájomného porozumenia. Jedným z významov tohto podobenstva je, že je nemožné dosiahnuť výšky Ducha technickými prostriedkami. Zdá sa, že moderné ľudstvo opakuje chybu staviteľov Babylonskej veže. A výsledok je rovnaký – každý má svoju vlastnú „pravdu“, každá zvlášť a v rôznych skupinách sa takmer „nepočujeme“ a nerozumieme si. To vedie iba ku konfliktom, utrpeniu a zničeniu. Hrozí úpadkom alebo dokonca smrťou civilizácie…..

Civilizácie v oblasti Mezopotámie - Daška Brösztl (blog.sme.sk)

Boli časy, keď si ľudia navzájom rozumeli (hovorili rovnakým jazykom). Nielen alegoricky, ale aj prakticky. Na jednom prajazyku, ktorý bol rozdelený do mnohých jazykov rôznych národov. Podľa spôsobu života (bytia) sa tieto jazyky menili, odrážali život ľudí, vonkajší aj vnútorný. Ruština, podobne ako iné východoslovanské jazyky, sa ukázala byť bližšie ku koreňom. O niečo viac ako v iných jazykoch si zachovala vnútorný význam slov starodávneho prajazyka. Nastáva čas, kedy sa môže každý prebudiť k starodávnym a zároveň najnovším Poznaniam vzdialených predkov, dotknúť sa svojej vlastnej Vnútornej múdrosti a Múdrosti svojho Rodu, Národa, Ľudstva, Vesmíru. Múdrosť, ktorá v nás vždy žije. A Pravda je otvorená pre každého, kto ju chce Poznať.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Ð буки S ѕъло ይ въди z землሐ A азъ Ð животъ к како Γ Ð глаголи добро и i иже i̇жеи ÎI нашъ онъ есть I нить II покои X хъръ ы M людте мыслъте T слово твърдо укъ ц, Y III ци чърваль ша ቴ ю IA мть юнь арь IA ёта E есмь I гервь P ръци ಪ отъ ь ерь 不 одь ക ижа ферть ъ еръ w ом Ογκ ψ шта HE ðдо æ пси Κ ота кси енъ V ижица дита“

Podľa starodávnych mudrcov sedem riadkov abecedy, každé so siedmimi písmenami, odráža význam bytia – Zostup Ducha (Vedomie) na Zem (Hmota) v siedmich krokoch. Na čele staroveku počet písmen (49) zodpovedá cyklu života, jeho bytia a vývoja človeka: Prvých 7 rokov – človek rozvíja fyzické telo (otvára sa prvé centrum komunikácie s Kozmom – 1 čakra), potom nasleduje 7 rokov vývoja emócií – „prechodný vek“ (2 čakry), ďalších 7 rokov intelektuál centrum (3 čakra) sa vyvíja. Toto je prvý (21) rok individuálneho rozvoja človeka. Potom po dobu 21 rokov človek vyrastá v spoločnosti (Rode): od 21 do 28 rokov môže porodiť potomka a zdvihnúť svoje telo (otvorením svojej 4 čakry – srdca). Od 28 do 35 rokov vychovávať svoje emočné princípy a od 35 do 42 – intelektuálne princípy. Potom sa človek môže postupne vzdialiť od vonkajšieho života k vnútornému a do 49 rokov veku otvoriť všetkých 7+2 svojich centier spojenia s Bytím.

Zora (mytologie) – Wikipedie

Je veľa Múdrosti, ktorú pred ľuďmi doteraz ukrývali. Nie je už podstatné Kto. Nie je už podstatné ani Prečo. Teraz je podstatné Objavovať Poznanie a Rozumieť Životu.


ZDROJ: Vytiahnuté z útrob internetu…