Predstavte si…

Predstavte si svet, v ktorom by všetko, čo urobíte, malo vašu menovku. Dávali by ste si väčší pozor na to, čo urobíte?

Predstavte si svet, v ktorom by sa slová, ktoré hovoríte, zobrazovali na vašej koži. Dávali by ste si väčší pozor na to, čo poviete?

A teraz si predstavte svet, v ktorom by všetky myšlienky, ktorým venujete pozornosť, ostali navždy vo vašom okolí a boli každému viditeľné a čitateľné. Dávali by ste si väčší pozor na to, ako myslíte?

Žijeme vo svete, kde sa mnohé veci dajú robiť skryte. A rovnako preto sú pred nami mnohé veci skryté. No ak na sebe pracujete, isté veci sa pred vami odhaľujú… nie všetci máme tú istú úroveň… to vás len niekto presvedčil, že to tak je…

Našou úlohou je myslieť, hovoriť a konať tak,
aby sme sa za to nikdy nemuseli hanbiť.


S úctou Milan