PRIATEĽ

Poznáte význam slova priateľ? Uvedomujete si, čo to slovo znamená a koho za priateľa považujeme? Priateľ je človek, ktorého sme prijali a ktorý prijal nás. Takých, akí sme. Bes súdenia.

Slovenčina je nádherná reč. Mnohé slovenské slová odhaľujú veci také, aké naozaj sú. Ide však o to, či to my, slováci, aj vnímame. Rozumiem tomu, že v tejto rýchlej dobe sa všetko rieši iba po povrchu, aby sme stihli vyriešiť aj iné. Ale s Poznaním to je práve naopak. Poznanie získavame, keď ideme do hĺbky. A keď ideme do hĺbky, získavame si aj priateľov, lebo ľudia dnes potrebujú ukotvených priateľov, ktorí vidia do hĺbky. Nie ulietaných poločloviečikov, ktorí nemajú čas na nič a na nikoho, lebo musia riešiť všetko a s každým…
Tieto témy sú na knihu, nie na krátke zamyslenie. Určite sa o tom rozpíšem niekde inde :-), teraz sa ešte na chvíľku vrátim k slovu „priateľ“.

Facebook to v slovenčine odhaľuje v plnej miere. Dal nám možnosť vybrať si priateľa. My si vyberieme a klikneme na možnosť pridať priateľa. Alebo si niekto vyberie vás a požiada o PRIJATIE. PRIJATIE potvrdíte a od tej chvíle ste jeden druhému PRIJATEĽOM.
PRIJATEĽ – priateľ. Čo sa tu vlastne stalo? Kto je teda skutočným priateľom PRIJATEĽOM v skutočnom svete? Ten, kto prijal iného človeka takého, aký skutočne je. So všetkými jeho prednosťami, aj chybami. Keď to urobíme, keď sme jeden druhého PRIJALI, sme PRIJATELIA – priateľia.

Myslite na to, keď niekoho nazývate, že ste jeho priateľ (PRIJATEĽ), pretože vtedy hovoríte, že ste daného človeka prijali úplne. Že ste schopní sa za neho postaviť a obhájiť ho, ako seba samého. Koľkým ľuďom ste skutoční PRIJATEĽ/PRIJATEĽKA? A koľko máte vy PRIJATEĽOV?

S úctou
Milan