PRIATEĽSTVO

Skupinka ľudí raz vyhľadala múdreho muža, aby sa ho opýtali ako on vníma priateľstvo. Zaujímalo ich hlavne, či jestvuje viacero druhov priateľstva, aby pochopili, prečo je každý priateľský vzťah iný.

Keď sa už konečne zvítali, spýtali sa ho: 
„Koľko druhov priateľstva existuje?“
„Štyri,“ odpovedal múdry muž. 
„Sú priatelia ako jedlo – potrebujete ich prítomnosť každý deň. 
Sú priatelia ako liek – vyhľadáte ich, keď vám je zle. 
Sú aj priatelia ako choroba – sami vás vyhľadajú.
A ešte sú aj priatelia ako vzduch – nie sú viditeľní, ale sú vždy s vami.“