Príbeh o hneve.

Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec mu dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, keď sa nahnevá, nech zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom.
Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev
a počet zatlčených klincov sa postupne znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť ako zatĺkať klince do plota.
Nakoniec prišiel ten deň, keď sa chlapec ani raz nenahneval. Povedal to otcovi a otec mu navrhol,
aby teraz chlapec vytiahol vždy jeden klinec, keď sa za celý deň ani raz nenahnevá. Dni sa míňali a chlapec po čase mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani jeden klinec.

Vtedy zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu. Tam mu povedal:
„Urobil si dobre chlapče, ale pozri sa na diery v plote. Ten plot už nikdy nebude taký, aký bol. Keď povieš niečo v hneve, tak to zanechá v druhom človeku práve takéto jazvy. Nezáleží na tom koľkokrát povieš ľutujem, jazva stále zostáva. Oveľa lepšie je klinec vôbec nezatĺcť. Jazva po vyslovenom slove v hneve bolí rovnako, ako akákoľvek iná jazva. Preto ovládaj svoje slová, aby si sa nemusel za ne ospravedlňovať.“