PRÍBEH SYNA.

Otec cestuje so svojim 24 ročným synom vlakom. Mladý muž pozerá s údivom z okna a zrazu vykríkne:
„Oci pozri! Stromy idú za nami!“
Otec sa spokojne usmial a mladý pár sediaci oproti sa s ľútosťou pozrel na detinsky sa správajúceho mladíka. Ten zrazu vykríkol:
„Oci aha! Oblaky idú s nami!“
Otec sa usmieval a s láskou pozeral na svojho syna.
Mladý pár sa nezdržal a povedal otcovi:
„Prečo nejdete so synom k doktorovi? Veď vidíte, že jeho správanie nie je normálne a vy sa tvárite, akoby vás to tešilo.“

Starý muž sa na nich usmial a odpovedal:
„Bol som. Práve sa vraciame z nemocnice. Môj syn bol od narodenia slepý a DNES PRVÝKRÁT VIDÍ SVET…“

Každý človek má svoj vlastný príbeh.
Nesúď ľudí skôr, kým ich nespoznáš…