Pud.

Pred chvíľou som si prečítal túto myšlienku:
,,Stále existuje ešte jedna cesta. Netreba ju vymýšľať, ani dolaďovať. Je v nás. Je to pud. Ešte nás vie zachrániť pred celosvetovou chobotnicou.“

A tak premýšľam nad tým, kde to môže zájsť, ak sa to vymkne z rúk a pôjde to už len pudovo. Myslím si, že by sme mali zachovať ĽUDSKOSŤ. SLOBODA je základné ľudské právo a ak si akákoľvek skupina ľudí začne myslieť, že má právo rozhodovať o inej skupine ľudí, môže použiť srdce, môže použiť rozum, aby presvedčila a argumentovala o svojom presvedčení. No určite nemôže použiť násilie a meniť zákon, aby za každých okolností žili všetci tak, ako si to na začiatku spomínaná skupina vymyslela.
Ak to nejde od srdca, ani cez rozumné vysvetľovanie, môže byť chyba aj v teóriách danej skupiny. A preto je SLOBODA základné ľudské právo. Aby sme mali čas to pochopiť.

V opačnom prípade sa môže stať, že pud sebazáchovy spôsobí nekontrolovaný vývoj udalostí, ktorého následky sme videli v mnohých vojnách, ktoré v posledných desaťročiach rozpútali práve tie sily, ktoré si myslia, že môžu rozhodovať za každého jedného jedinca.

Buďme ľuďmi a nechajme jeden druhého žiť podľa jeho vlastných presvedčení, aby sme sa aj naďalej mohli vyvíjať ako slobodní ľudia.

S úctou Milan