Ráno

Spev vtáčí
ti stačí…

je ráno
deň začína
a ty v ňom
sa prelínaš

zase
v tej kráse
plynúcej v Čase.
Tento text podlieha autorským právam,
kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©