ROD

Zaujímavé, v akom klame sme doteraz žili. Ako šikovne nám bolo predstavované to, kto sme a čo sme schopní urobiť bez nich hore a čo nie… Všetko bolo nutné začínať zhora. No kde to „hore“ bolo, to sme sa dodnes nedozvedeli. A už to nikoho ani nezaujíma…

Ľudia sa spájajú. Zjednocujú sa v myslení, vo vnímaní nových možností, ktoré tento rúcajúci sa starý svet ponúka. Vlastne on už neponúka nič, len voľný priestor, ktorý po ňom zostane.

Tí prebudení, vedomí a vnímaví už vidia… v ich predstavivosti sa už Nový svet buduje. A každý začína od seba. Prirodzene. Ja – Rodina – Rod – Národ. Áno, prirodzene. Potrebujem byť v poriadku Ja, aby som vedel zabezpečiť Rodinu. Tých rodín je v každom Rode veľa. A ja vidím, že sa opäť spájajú, stretávajú a spoznávajú… a Rody medzi sebou tvoria Národ. Ten národ, do ktorého všetci spoločne patríme.

Slovania vstávajú na nohy. Vlna spolupatričnosti spôsobuje, že aj u nás už mnohí vo Viere v lepší Život stoja tiež. Niet inej cesty, len patriť svojmu RODu.

S úctou Milan