Rodová pamäť a polia rodnej kultúry

Prečo prebúdzať rodovú pamäť? Čo sa deje s človekom, zbaveným svojej rodovej pamäti a o čo sa snaží súčasná spoločnosť?

Hlbinná pamäť a pamäť poľa našej kultúry sú uložené v obsiahlom poli rodného priestoru. V našom nadvedomí nájdeme životné skúsenosti našich predkov a naše korene; my sme ich stelesnením. Je to pokladnica, v ktorej sa uchovávajú veľmi rozmanité poznania a vedomosti o základných pilieroch a prapôvodných zvykoch.

Как получить силу своего Рода | Удивительный мир | Яндекс Дзен

Prečo prebúdzať rodovú pamäť

Poznanie rodnej kultúry a dávneho védického pohľadu na svet je naším dedičstvom. Pohrúženia sa do kultúrneho poľa a prebudenie rodové pamäti nám umožní získať celistvú predstavu o svete (Vesmíre) a dosiahnuť navrátenie stratených nadväzností. Tým sa staneme silnejšími a začneme žiť v jednote so svojimi predkami, nebom, zemou a prírodou. Prebúdzaním rodovej pamäte sa prepájame s vlastnou kultúrou, posilňujeme životodárne prúdy, rozširujeme si vedomie a prekračujeme svoje hranice, ktoré sme dovtedy mali a ktoré nám boli násilne vnútené dnešnou spoločnosťou, zavrhujúcou svoje korene.

Čo sa deje s človekom, zbaveným svojej rodovej pamäti a o čo sa snaží súčasná spoločnosť

Strom, ktorý zbavíte koreňov, uschne a zahynie. To isté prebieha aj s človekom, zbaveného prepojenia so svojimi predkami a rodovou pamäťou. Pretrhnutie vlákien súvislostí vedie k oslabeniu a zániku.

Samotné pochopenie, že súčasný stav vecí nie je v poriadku, nestačí. Mnohí sa snažia vyriešiť situáciu „útekom“ a vybudovaním si pokojného miesta v ústraní; odtrhnutie od svojich koreňov ale tiež privedie k odcudzeniu a skaze. Naopak ten, komu sa podarí prebudiť svoju rodovú pamäť, začne žiť v súlade so svojím svedomím, kultúrou a prírodou a je pripravený pokračovať v diele predkov. Je mu poskytnutá ich všetka sila, znalosti a požehnanie.

Prebudenie a otvorenie rodové pamäti, pochopenie svojej vnútornej podstaty, pomáha v prvom rade návratu človeka ku kultúre svojho národa a vcítenia sa do jej rozmanitosti. Je potrebné odmietnuť vnucované dogmy o národoch bez koreňov a bez ukotvenia vo svojom kultúrnom poli (tzv. Kultúrna a sociálna konštrukt). Rovnako tak sa musíme postaviť aj tvrdeniam, týkajúcich sa premeny človeka vo svetoobčana bez pôvodu.

Aj Liptovské Sliače privítali Slovenský deň kroja

Keď dá človek najavo svoju rýdzu snahu, dostane sa na cestu Poznania. Dávna a pôsobivá minulosť ho volá. Hľadáme svoje miesto v živote, tým dochádza k posilneniu našej intuície a rozšírenie vedomostí. Keď prechádzame skúškami lží (pascí), ktoré sú spojené s poznávaním, nestotožňujeme sa s povrchnými učeniami a svedomito poctivo smerujeme k cieľu, otvorí sa nám v pravú chvíľu potrebná časť rodovej pamäti. Ak budeme pokladať správne a presné otázky, budeme si tým budovať nové „stupienky“ svojho chápania sveta a život nám bude poskytovať čím ďalej tým presnejšie odpovede.

Rodová pamäť | Atlara's Blog

Návrat k sebe

Pokračovaním vo svojej ceste získava človek väčšiu istotu, posilňuje svoje spojenie so súhrnom duchovných a materiálnych hodnôt svojej spoločnosti a začne sa k nej navracať – tak ako sa syn navracia do náručia svojej matky. Život sám bude každému kráčajúcemu ukazovať jeho cestu. A každý spoznáva tú svoju vlastnú. Roztvárajúca sa kniha pamäti v spojení s kultúrou začne človeka učiť o základných pravidlách a tradíciách. Ten bude potom schopný pochopiť rôzne stránky bytia, pretože kľúče k pochopeniu sú uložené v tejto pamäti.

Book HD Wallpaper | Background Image | 2880x1800 | ID:419573 - Wallpaper  Abyss

Keď sa človek vráti do lona svojej kultúry a otvorí v sebe rodovú pamäť. Pocíti obrovskú spolupatričnosť so svojím rodom, národom a etnickou skupinou; s tými, ktorí po tisícročia budovali priestor, v ktorom žije a ujme sa svojho následníctva. Pred ním sa otvoria hlbiny dávnej minulosti vo svetle prítomnosti a bude schopný preniesť svoje poznatky do dôstojnej budúcnosti. Získané sily mu pomôžu prehliadnuť akúkoľvek lož alebo pascu, ktoré ho majú zviesť z cesty.

Každý sa nachádza na svojej úrovni, má svoje chápanie sveta a svoju cestu objavovania a hľadania. To najdôležitejšie máme ale všetci spoločné, je to snaha o získanie poznanie a pochopenie.Zdroj: https://sk.suenee.cz/rodova-pamet-a-pole-rodne-kultury/index.html