ROZHODNUTIE.

Dávaj si pozor na myšlienky, stanú sa z nich slová.
Dávaj si pozor na slová, budú sa diať činy.
Sleduj svoje činy, stávajú sa z nich návyky.
Dávaj si pozor na svoje zvyky, stanú sa tvojou povahou
Pozor na povahu, stane sa tvojím osudom.

Sami sme si svojim osudom. Sme to my, kto robí ROZHODNUTIE a práve rozhodnutia určujú smer našej cesty. Každý deň sa niekoľkokrát rozhodneme, čím niekoľkokrát denne určíme, ako sa bude vyvíjať tých pár nasledujúcich minút, alebo hodín. Niektoré rozhodnutia menia charakter najbližších dní a niektoré rozhodnutia určia, ako budeme žiť najbližšie roky. Sú rozhodnutia, ktoré zmenia celý náš Život.

A sú Rozhodnutia, ktorými meníme Životy iným Ľuďom. Premýšľajme… používajme Rozum, kým sa rozhodneme niečo urobiť, lebo mnohé naše rozhodnutia sú kľúčové… a niekedy nemenné.S úctou Milan