Slabika RA

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Láskyplnú Silu, ktorá nie len že tvorí tento svet, ale sa aj nachádza vo všetkom stvorenstve. V prírode, RAstlinách, stromoch, v horách a lesoch, v jazerách, riekach a moriach, v rybách, vtákoch, zvieRAtách, aj v Človeku. Sme tvorení a živení touto Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný. Alebo Silu Život udržujúcu.

Ak sa s týmto vedomím pozrieme na slová, ktoré nesú túto informáciu, príde nám úplne prirodzené, že slová bRAtsestRA ju v sebe majú. Pretože v istom zmysle sme si všetci bRAtmi a sestRAmi, kedže sme stvorení touto Silou.

Slovo RAdosť vyjadruje pocit, stav mysle, keď cítime, že tej RA máme dostatok = RA-dosť.

RÁno je Radostným vyjadrením novovznikajúceho dňa.
RA – sme si vysvetlili
N – vyjadruje Naše, známe našim predkom; aktívna časť energií Tvorenia; jestvujúce samo osebe.
O – vyjadruje cykličnosť neustáleho tvorivého pohybu, Božia štruktúra transformovaná do nižšej reálnosti, mnohorozmernosť.

kRÁsa, kRAsota
K – vyjadruje zjednocovanie sa s vesmírom – ako hore, tak aj dole. Vznik vyjasnenia, vyjadrenie, odrazenie…
koncovka SA – je potvrdením prvopočiatočného
koncovka TA – potvrdzuje činy v spRÁvnom smere

Pomenovanie kRÁľ tak vyjadruje
K – vyjadruje zjednocovanie sa s vesmírom – ako hore, tak aj dole. Vznik vyjasnenia, vyjadrenie, odrazenie…
RA – Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Milujúcu Silu
ľ – ľudia, ľudina – smerujúce k ľuďom
Tu si môžeme všimnúť, ako veľmi sa mnohí králi minuli svojmu poslaniu. Presne tak, ako dnes mnohí poslanci a politici. Kráľ má byť Úroveň Vedomia, nie vládca =majiteľ.

Pozorujte slová, vedome ich pozorujte a rovnako vedome ich vyslovujte, lebo Vedomý muž, Vedomá žena používa SLOVÁ ako nástroj na TVORENIE. Potrebujeme však hovoriť a tvoriť vety zo slov VEDOME. Potom si všimnete, že „RA“ sa prejavuje aj v slovách, ako žiaRA, zRAk, vRAva, bRÁna, obRAna, hoRA, hRAna, hRAnica, pRÁca, (RAbota) pRAcuj (RAbotaj), stRAva, vieRA, mieRA, pRAdedo, pRAbabka

VieRA vo vás vám pomôže nájsť pRAvdu. RAdujte sa zo Života, hRAjte sa a vytváRAjte kRAsotu všade, kde ste.

Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan