Slová s koreňovým základom JAV

Po prečítaní predchádzajúcich dvoch článkov je vám už jasné, že JAV je jeden zo štyroch svetov, NAV, JAV, SLAV a PRAV.

Svet JAV
je fyzický svet, svet ľudí a živých bytostí, v ktorom práve žijeme, svet Prítomnosti a tvorenia na fyzickej úrovni.

Pozrime sa teda, čo nám chcú povedať slová, ktorých koreňový základ je JAV. Všimnite si, ako úzko súvisí význam slov s názvom sveta JAV a jeho charakteristikou.

Napríklad slová obJAV, obJAVené, obJAVovanie – vyjadrujúce to, že sa našlo, alebo hľadá niečo, čo je tu, v našom JAVnom svete. Vedci sa neustále snažia niečo obJAViť.

Alebo aj sa niečo, alebo niekto niekde len tak obJAVí, obJAVuje – zJAVne to vyjadruje, že sa to zJAVilo v tomto, pre nás reálnom priestore.

Keď sa niekto preJAVil, preJAVuje, ukázal, aký je v tejto realite. Odhalil niečo – vyjAVil niečo, čo doteraz nebolo úplne zJAVné. Alebo ste svedkom nejakého prírodného JAVu, či iného zJAVu

Pozrime sa na slovo preJAV. Vyslovte ho v slabikách: pre-JAV. Pre tento svet JAV, v ktorom žijeme. Každý preJAV je snahou niečo zviditeľniť, ukotviť to tu, v tomto časopriestore.

A ešte ma napadlo divadelné JAVisko, ktoré tiež slúži na preJAVenie rôznych príbehov.

Pozorujte, čo počujete… pozorujte, čo rozprávate… aké slová používate a čo v skutočnosti vyjadrujete. Vedomá komunikácia vás posunie ďalej…


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan