Slová s koreňovým základom PRAV.

Už vieme, že Svet PRAV je svet veľmi vysokých energií, svet bohov ako ochrancov svetov, svet Vedomia Stvoriteľa. Svet ako Zdroj Prvopočiatočnej Inteligentnej Tvorivej a Milujúcej Sily. Je to svet PRAVdysPRAVodlivosti.

Pozrime sa teda bližšie na slovo PRAVda. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDASPRAVODLIVOSŤ.
Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu životného predurčenia.

Slovo sPRAVodlivosť jasne vyjadruje vedenie (vodlivosť) k svetu PRAV, k jeho sPRÁVnym hodnotám.

Slová oPRAVa, náPRAVa, úPRAVa vyjadrujú rôzne možnosti naPRAVenia toho, čo v JAVnom svete nie je celkom v poriadku.

Keď sa niekde vyPRAVíte, idete na nejakú výPRAVu, konáte tak vždy za účelom spoznania PRAVdy. Nikto nejde na výPRAVu, aby objavoval klamstvá…

Slová PRÁVo a bezPRÁVie tiež hovoria o spRÁVnych spoločenských hodnotách, ktoré sa vďaka PRÁVu môžu kontrolovať.

Zamyslite sa nad slovami, ako sú osPRAVedlnenie, sPRÁVne, PRAVidelnosť, PRAVosť… vždy tam objavíte súvis s hodnotami sveta PRAV. Dokonca aj ,,doPRAVa“. Zdalo by sa, že to má úplne iný význam, no ak sa máte vy, alebo nejaký tovar premiestniť z východzieho bodu do bodu určenia, súvisí to so sPRÁVnym procesom, ktorého úlohou je sPRAVodlivý a PRAVdivý úkon, ktorý zabezpečuje človeku, či tovaru doPRAVenie do želaného miesta. Aj pre nás – Človekov, je sPRÁVnym cieľom dostať sa do PRAV, respektíve čo najčastejšie byť s PRAV v kontakte. Na to máme všetci PRÁVo.Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan