Slová s koreňovým základom SLAV.

Na začiatku si pripomeňme informáciu z prvého článku tento série, že Svet SLAV
je svet vysokých energií, svet našich Predkov, svet tvorenia na mentálnej úrovni svet.

O Slovanoch sa často píše, že sú to SLAVovia, či SLAViani, lebo ich vierovyznanie je založené na SLÁVení svojich Predkov. Preto to známe SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH PREDKOV NAŠICH! Sme tí, ktorí SLÁVIA svojich SLÁVnych Predkov.

A tak máme v bežnej reči zaužívané slová, ako SLÁVnosť, oSLAVa a všetky odvodené slová na tému SLÁVenia, vyjadrujúce radosť z minulých dôležitých udalostí v našom živote, živote rodiny, či celého rodu, alebo národa. Zároveň slovo SLAV, alebo SLÁVA nesie v sebe napojenie na vyššie svety, zvlášť na Svet našich Predkov – Svet SLAV. Takže keď niečo oSLAVujete, zanechávate vo svojom rode odkaz radosti pre vašich potomkov a zároveň formou SLÁVenia odovzdávame informáciu našim Predkom, že my, ich potomkovia sme plní radosti.


Teším sa na ďalšie stretnutie prostredníctvom slov…
milan