Slovanské rozprávky

V slovanských rozprávkach nie sú žiadne prechodné príbehy, náhodné veci, ani náhodné postavy. Hrdinovia rozprávky nejdú svojou cestou sami, sprevádzajú ich čarovné predmety a pomocníci – to sú určité funkcie, stavy a symboly, ktorými sú hlavní hrdinovia ovplyvnení. Magické predmety môžu odhaliť vnútorné zdroje a ukázať sily, ktoré budú s hrdinom v ťažkých situáciách a pomôžu mu.

Napríklad magická košeľa je predmet, ktorý robí svojho nositeľa nezraniteľným. Toto je dar od predkov. Niet divu, že sa hovorí: „Narodil som sa v košeli.“ To je bezpečnosť v prostredí, energia a osobnosť, ktorú si na seba dáte.

Červené čižmy a červený klobúk v rozprávkach sú symbolom spoločenského postavenia, uznania medzi ľuďmi. Červená – najkrajšia, najjasnejšia, najslávnostnejšia farba. Obliecť si červený kaftan v rozprávke znamená stať sa váženou osobou, uznávanou v spoločnosti. 

Šperk na hlave je potvrdením stavu rozumnosti a uznania vo vonkajšom svete. O tom, že hrdinka chce byť videná.

Magické zrkadlo je potvrdením vlastnej krásy a postavenia vo vnútornom svete.

Šatky, oblečenie a hrebeň… Tieto popisované veci slovanských rozprávok sú ich vlastné zdroje, schopnosti a možnosti. Spravidla ide o dary zo ženskej línie rodiny, zručnosti, ktoré matka učí svoje dieťa. Cez šaty a hrebeň sa môžu prenášať aj liečiteľské poznatky nahromadené v rodine.

Ísť do kúpeľa pre slovanského človeka nebolo len umývanie, bol to celý obrad obnovy duše a ducha očistením a naplnením. Prostredníctvom interakcie so všetkými prvkami.

Cestou vyrastajú hrdinovia rozprávok. Často sú opísané udalosti, ktoré pomáhajú hlavným postavám zostať v tom odvážni, prejsť ťažkosťami, poraziť príšery.

Čítajte deťom ľudové rozprávky, majú rôzne posolstvá.

Rozhodnite spolu o dôležitosti a nevyhnutnosti nadprirodzených Síl podľa situácie. Vysvetlite tajomstvá predkov jednoduchým, zrozumiteľným jazykom.

Učte dobre. 

Na základe knihy Svetlany Patrushevovej “Archetypy v rozprávkach”ZDROJ: https://www.slovanskenoviny.sk/slovanske-rozpravky/