SLOVO

SLOVO
je proces tvorenia.
A bez nášho zblíženia
s Poznaním Slova
sa do nás schová
presne to, čo nechceme.

A ani o tom nevieme…

Tento text podlieha autorským právam,
kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©