Sny.

Učiteľ požiadal svojich žiakov, aby napísali jeden zo svojich snov na list papiera. Po niekoľkých minútach ich pozbieral, vrátil sa k stolu a rozložil ich. Niekoľkokrát ich zamiešal a povedal:
„Teraz sem po jednom príďte a náhodne si vyberte jeden papier.“
Keď si všetci vzali po jednom náhodnom papieri, vyzval triedu, aby každý otvoril papier, ktorý si vybral.
,,Teraz si prečítajte sen, ktorý ste si vybrali a urobte si z neho svoj a splňte ho. Ak nájdete napísaný svoj sen, vymeňte ho za sen niekoho iného.“
Oči žiakov sa naplnili úžasom.
,,Ale pán učiteľ, ako si môžeme splniť sen, ktorý nie je náš?“ spýtal sa jeden z nich.
„Napríklad, ja sa nechcem stať astronautom, ako sa tu píše, bála by som sa ísť do vesmíru. Snívam o tom, že sa stanem tanečnicou“, hovorí druhá žiačka.
„V skutočnosti ani nemôžete“, odpovedal učiteľ.
,,No a prečo teda takáto úloha? Prečo ste nás požiadal, aby sme urobili niečo, o čom ste už vedel, že nemôžeme?“
„Aby ste pochopili, že každý z vás má svoj sen a ten je rovnako dôležitý, ako sny všetkých ostatných a že každý z vás má moc splniť si svoje sny, ale nie sny ostatných. Uvidíte, že v živote vám bude veľa ľudí hovoriť, že vaše sny sú hlúpe, alebo sa pokúsia vám ich vyhovoriť, alebo vás budú presviedčať, aby ste ich zmenili. Nikdy im to nedovoľte! Bráňte svoje sny a bojujte za ich naplnenie. Môže sa stať, že nakoniec zostanú iba snami a nestanú sa skutočnosťou. Ale vy musíte v ne aj naďalej veriť, brániť ich, bojovať za ne, pretože svet bez snov je prázdny, stratený svet.
Nikdy nekritizujte sny ostatných, vlastne ak môžete, tak pomôžte ostatným pri dosiahnutí ich snov. Chráňte si sny, pretože sny sú krehké a ak sa rozbijú, ich črepiny zostávajú vo vašom srdci po celý život“ ….

Sabrina Ferri