Som za Slobodu Dobrého Slova

To je moja osobná mienka, každý si ju môže vysvetľovať po svojom, netreba mi slepo veriť, sami porozmýšľajte, analyzujte, musíte na to prísť sami. Ja vám len predkladám nejaké témy na spoločné uvažovanie. Základný zákon je Zákon Slobody Slova, tej slobody slova, ktorá nenesie nijaké urážky, neprizýva k ničomu zlému. Hovorím o Slobode Dobrého Slova. My vás prizývame iba k dobrému, iba k harmónií, k základom práva. Hocijaké zmeny, ku ktorým dochádza v našej spoločnosti musia byť uskutočňované iba mierovým, tvorivým, zákonným spôsobom opierajúcim sa o právo! 

Vychádzajúc z týchto momentov treba pozorne premýšľať a ešte raz porozmýšľať a až potom prijať nejaké správne riešenie. Priestor je totiž veľmi zložitý systém. Nemôžete riadiť priestor, on buď prijíma alebo neprijíma. A my žijeme v Priestore, v Prírode, kde nie sme sami, kde platí množstvo zákonitostí a zákonov.

Nenechajte sa oklamať, nikto, ani vy sa nenechajte klamať, všetci, ktorí ste boli uvedení do omylu, vráťte sa k norme práva, k PRAVI, k Pravde a začnite žiť Správne, v Poriadku, v Harmónií, v Zhode, v Láske, v Tvorení, v ochrane našej krajiny, v ochrane nášho milovaného Národa, našich detí, našich potomkov, našich dôchodcov, našich dedov, babiek a všetkých ľudí. Získajte ľudskú tvár, vylezte z tej zombie krabice, do ktorej vám zasunuli vaše vedomie.

Veľmi pekne vám ďakujem, vám, ktorí uvažujete o Mieri, o Dobre, o Harmónii a Láske, vyzývam vás k Mieru, k Priateľstvu, vyzývam vás k Tvoreniu a váš RAzum vyzývam k prebudeniu a osvieteniu.


His Majesty Alexander