Somár

Somár povedal tigrovi: ′′Tráva je modrá.“
Tiger odpovedal: ′′Nie, tráva je zelená.“

Rozprúdila sa hádka a obaja sa rozhodli ísť za levom, kráľom džungle, aby on rozhodol, kto má pravdu. Ešte sa len blížili k miestu, kde lev sedí na svojom tróne a somár začal vykrikovať :
′′Vaša výsosť, však je pravda, že tráva je modrá ?“
Lev odpovedal: ′′Jasné, tráva je modrá.“
Somár sa potešil a pokračoval: -„Tiger sa so mnou háda a trápi ma, prosím potrestajte ho!.“
Kráľ potom vyhlásil: ′′Tiger bude potrestaný dvojročným tichom.“

Somár skákal od šťastia, spokojný a opakujúc stále dookola:
„Tráva je modrá, tráva je modrá“…
Tiger trest s pokorou prijal, no najprv sa leva opýtal:
„Vaše veličenstvo, prečo ma trestáte? Veď je jasné že tráva je zelená.“
Lev odpovedal: ′′V skutočnosti je tráva zelená.“
Tiger sa spýtal: – „Tak prečo ma trestáte?“
Lev odpovedal: ′′Toto nemá nič spoločné s otázkou, či je tráva modrá alebo zelená. Trest je preto, lebo nie je možné, aby odvážny a inteligentný tvor ako si ty, strácal čas so somárom, a potom ma prišiel obťažovať s hlúpou otázkou.“

Najhoršia strata času je hádka s hlúpym a fanatickým tvorom, ktorému nezáleží na pravde, ale len na víťazstve jeho viery a ilúzií. Nikdy nestrácaj čas nezmyselnými rozhovormi… Sú ľudia, ktorí bez ohľadu na to, koľko dôkazov sa predkladá, nie sú schopní to pochopiť. Ďalší sú zaslepení sebectvom, nenávisťou a frustráciou a jediné, čo chcú, je mať pravdu, aj keď to tak nie je.

Keď vykrikuje nevedomosť, inteligencia mlčí.
Tvoj mier a pokoj majú väčšiu hodnotu…