Staroveká budova v Rusku.

Staroveká budova neznámej civilizácie v Rusku.
Celý priestor bol v časoch ZSSR využívaný ako lom.
Momentálne ho zaplavuje voda…

Viac informácií som k tomu doteraz nezískal, no fotografie veľa naznačujú…ZDROJ: Objavené v útrobách internetu.