Staroveké artefakty vo vnútri japonskej sochy.

V japonskom chráme Hokkeji sa nachádza socha boha Bódhisattvu, ktorá ukrývala veľké tajomstvo. Na štúdii sochy sa zúčastnili vedci z Národného múzea mesta Nara, kde sa nachádza chrám Bódhisattva. Po povrchnom vyšetrení sa rozhodlo urobiť počítačovú tomografiu. Výsledok výskumu sa stal skutočnou senzáciou. Ukázalo sa, že socha bola skutočným pokladom starodávnych artefaktov. V jeho vnútri sa našlo asi 180 rôznych predmetov.

Väčšina z nich sa ukázala byť tajomnými zvitkami, zatiaľ čo iné boli nepochopiteľnou relikviou. Vedcov ohromilo, že sa do sochy, ktorá je vysoká iba 73 centimetrov, zmestilo toľko vecí. Proces umiestnenia týchto artefaktov do sochy sa ukázal ako vážny problém. Nikto nemôže s istotou povedať, ako boli umiestnené vo vnútri. Najzaujímavejšie je, že ani vedci nemôžu študovať tieto artefakty. Blo by potrebné sochu poškodiť a nikto to nechce urobiť. Niekto by si mohol myslieť, že opátovi chrámu mohli byť známe nejaké informácie, ale prekvapilo ho to rovnako ako vedcov.

Vek sochy sa odhaduje na 700 rokov. Socha zobrazuje budhistického boha Bódhisattvu Monzhu Bosatsu, ktorý je uctievaný pre svoju múdrosť a pomoc ľuďom. Keďže toto je boh múdrosti, zvitky nemusia byť jednoduché, ale skrývajú niečo zaujímavé. Napríklad nejaké vedomosti o bódhisattve. V súčasnosti sa socha občasne objavuje na výstavách v Národnom múzeu v Nare, ale iba na krátke časové obdobia. Keďže opát chrámu je kategoricky proti zničeniu sochy, jej artefakty pre nás zostávajú naďalej záhadou.ZDROJ: Diana Lyubava Slovienska