STARÝ SVET – NOVÝ ŽIVOT

Už niet na čo čakať… nastal čas, aby sme sa rozhodli… nastal čas nového spôsobu myslenia a žitia. Je Čas na nový Život. Hneď. Teraz a Tu.

Kto sa ešte nerozhodol, je rozhodnutý žiť po starom. A možno je rozhodnutý ešte počkať. No rozhodnúť sa čakať znamená nemožnosť konania Teraz.

Započúvajte sa do seba. Pozorujte svoje myšlienky. Odhaľte spôsob vlastného myslenia. V akom režime je? Aký Program v ňom máte zapustený? Čo ovláda vaša myslenie? Strach? Ak nie, ste rozhodnutí pre Zmenu. Ak áno, máte čo robiť…

Vonkajší svet sa rúca. Svet, aký poznáte z Minulosti, aký ste žili ešte pred tromi rokmi, ten tu už nie je. Rozpadol sa. Je preč. Teraz sme v procese zmeny, ktorá zaisťuje, že starý svet sa už nikdy nevráti. Nech zmena bude prebiehať akokoľvek, po jej procese bude všetko iné, ako bolo kedysi. A na to by sme mali teraz myslieť. Mali by sme uvedomiť, že keď sa raz proces zmeny ustáli a nastane Čas stabilizácie, bude už neskoro chcieť žiť po novom. Pretože to, čo nastane, bude – Nový Život.

Jedine regulácia procesov zmien zabezpečí, aby sa Nový Život stal takým, aký si ho prajeme mať. Ľudia, ktorí pod vplyvom Strachu čakajú, budú musieť prijať to, čo príde. No tí, ktorí sa snažia zmenou zmeniť svoj vlastný život v prospech seba, svojej rodiny, svojho rodu a národa, tí aspoň vedia, k čomu svojou snahou smerujú.

A tak vám prajem, všetkým vám, tým čo ste nad vecou, aj tým, čo ste pod Strachom, aby ste každé svoje rozhodnutie vykonali s rozvahou a vedome. Lebo Teraz sa každé vaše rozhodnutie berie ako slobodná voľba.

A za ňu STE ZODPOVEDNÍ vy sami.

Pokojnú myseľ vám prajem
milan