Ste dôležití…

Všetci ste dôležití pre svoje najbližšie okolie. Či si to uvedomujete, alebo nie, máte vplyv na prostredie, v ktorom žijete. Bez ohľadu na spoločenské postavenie, na Rodinu, Národ, rasu, či bohatstvo. Každý jeden človek ovplyvňuje ľudí, medzi ktorými žije. Už len tým, aký je… ako sa správa… ako myslí… ako komunikuje… ako koná. Každý sa prejavuje jedinečným spôsobom. Ten spôsob by ste mali mať pod vlastnou kontrolou. Inak sa môže stať, že kontrolu nad vami prevezme niekto iný a tým pádom prevezme aj vplyv na vaše okolie.

Buďte obozretní v tom, koho počúvate, čomu veríte,
komu veríte a ako na základe toho reagujete.
Je dosť možné, že v tejto zmanipulovanej spoločnosti
ste zmanipulovaní tak, že o tom ani neviete.
No už reagujete… a ovplyvňujete…

Buďte opatrní v tom, čo dávate
a rozdávate ostatným ľuďom.
Uistite sa, či CHCETE DOSTÁVAŤ TO ISTÉ.
Lebo tak funguje Univerzálny Zákon.
A dostanete to isté. To, čo dávate…


S úctou Milan