Strom slobody ?

Ak by stromy urobili to isté, čo my, vyzeralo by to takto. Všetko ovocie by si myslelo, že má právo žiť na tom istom strome. A strom by mal všetky predstavy všetkých druhov ovocia naplniť a prijať ich za svoje. Bez ohľadu na pôvodné ovocie stromu.
Ešte že to nenapadlo aj zeleninu… musela by si na strom vziať aj zem. Práva ovocia žiť na tom istom strome však vyzerajú byť v poriadku…

Skúsme sa nad tým zamyslieť.
S úctou milan