Súlad (harmónia)

Súlad (harmónia) je základom pozitívneho rozvoja človeka. Človek by mal mať súlad vo všetkom – vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí, vo svojich vzťahoch.

Vytváranie harmónie v sebe samom, byť v súlade so sebou samým, so svojim životným zámerom, mať v súlade s tým vlastné myšlienkové procesy a vyjadrovanie a v súlade s tým aj konať, to všetko zaručuje pokojný a šťastný život, harmonické vzťahy a zdravie.

Ľudia hľadajú šťastie všade inde, len nie v súlade. Snažia sa zo všetkých síl zmeniť svoj život a dokázať tak sebe aj iným, že ,,som niekto“… no všetko má svoje zákonitosti a postupy. Bez súladu to nedosiahneme. Bez harmónie niet pokoja, ani zdravia. Ani šťastie. Ani láska. Láska je súlad.

Ak súlad necítime, nie sme v súlade so sebou samým. Tak jednoduché to je. Ak necítime súlad, cítime nedostatok duševnej rovnováhy, máme absenciu správneho a pozitívneho vnímania sveta, absenciu viery v Boha a sebadôvery. Vtedy – v takom stave – narušujeme svojim správaním a konaním aj vonkajšiu harmóniu, čím vytvárame podmienky a prostredie pre zlo. Tým jeho pôsobenie posilňujeme.

To je odpoveď na otázku: ,,Prečo sa to deje práve mne?“

Vytváraním súladu vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí a vo svojich vzťahoch sa všetko odohráva inak – DOBRE.žijeme vedome?